برای سفارش محصول به طور مستقیم از سایت اقدام فرمایید ، یا عدد 9 را به شماره پیامکی 100066100 ارسال نمایید و همچنین می توانید با شماره 02188866100 تماس حاصل فرمایید .    
۲۴آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸ AM 2066

امروزه آنچه كه با شنيدن واژه( پزشكي ) يا ( طبابت ) بي درنگ به اذهان اكثر ما خطور مي كند مجموعه اي از روشهاي تشخيص – درماني است كه در بيمارستان ها و يا درمانگاهها و اغلب مطب هاي پزشكي در ايران انجام مي گردد ...

امروزه آنچه كه با شنيدن واژه( پزشكي ) يا ( طبابت ) بي درنگ به اذهان اكثر ما خطور مي كند مجموعه اي از روشهاي تشخيص – درماني است كه در بيمارستان ها و يا درمانگاهها و اغلب مطب هاي پزشكي در ايران انجام مي گردد و به دانشجويان پذيرفته شده در رشته هاي پزشكي در دانشگاه هاي كشور آموزش داده مي شود .
اين علم را ( پزشكي رايج )يا طب غربي مي نامند چرا كه در حال حاضر رايج ترين سيستم درمان در ايران است و از غربمنشا گرفته است

طب غربي تنها يكي از رويكردهايبشر به مسئله سلامت و بيماري به شمار مي آيد .

در كنار اين روش ، شيوه هايديگري از پزشكي نيز وجود دارند كه با تفاوتهايي در اصول ، قواعد و راههاي تشخيص و درمان، سعي در بازگرداندن سلامتي به افراد بيمار جلوگيري از ايجاد بيماري در اشخاص سالمدارند. 

تعداد اين روش ها بالغ بر صدعدد است كه مجموعه آنها را با نام هايي نظير ( طب مكملcomplementary medicine  يا طب جايگزين alternative medicine ) در جهان مي شناسند . اين مجموعه از سيستم هاي پزشكيبسيار متفاوتي تشكيل شده است كه آنچه در تمامي آنها مشترك است تفاوتشان با رويكرد طبرايج در روش هاي تشخيص ، درمان و يا هر دوي آنها است .

برخي از اين شيوه ها در اصولتشخيص – درماني خود شباهت هاي زيادي با يكديگر دارندولي گاهي تفاوت برخي از آنها با هم ، بيش از اختلافشان با طب غربي است . كه اين امرسبب شده تا طب جايگزين ملغمه ای از روش هاي گوناگون باشد كه هر يك به نوبه خود سعيدر بالا بردن سطح سلامتي افراد جامعه داشته باشند.

در حال حاضر ، در بيشتر كشورهايدنيا به خصوص كشور هايي مانند آمريكا ، كانادا، انگلستان ، فرانسه ، آلمان كه خود ازسردمداران طب غربي هستند از اين شيوه ها در كنار پزشكي رايج به منظور تشخيص و درمانبيماريها استفاده مي شود و روش هاي طب مكمل هر روز از محبوبيت و استقبال گسترده تريبهره مند مي گردند . با اين وجود تا كنون جايگاه طب مكمل ( جايگزين ) در كشور ما بدرستيمشخص نشده و درباره كارآيي ، لزوم استفاده ، فوايد اين روش ها نظرات مختلف و حرف وحديث بسيار است.

در حقيقت ، امروزه جامعه مادر آغاز راه استفاده از روش هاي درماني مكمل قرار گرفته است لذا دستيابي به اطلاعاتصحيح و علمي درباره اين شيوه هاي پزشكي چه براي پزشكان و چه براي بيماران يك امر ضروريبه حساب مي آيد.

بنظر مي رسد كه تنها راه درستيكه مي توان منجر به دستيابي طب مكمل به جايگاه واقعي خود در جامعه مي گردد ، آشناييعلمي و به دور از هرگونه غرض ورزي و تعصب به اين علوم و شيوه هاي عملكرد و تواناييهر يك از آنها در تشخيص و درمان بيماريها و در كنار آن سنجش ادعا هاي آنها به وسيلهتحقيقات علمي و مطالعات باليني معتبر است .

هر يك از اين روش ها تواناييهاي تشخيصی و درماني به فردي دارند . برخي از آنها در محدوده بسيار كوچكي از بيماريها كارآيي دارند ، در حالي كه بعضي ديگ